مشخصات پژوهش

صفحه نخست /تاثیر پرایمینگ سالسیلیک اسید ...
عنوان تاثیر پرایمینگ سالسیلیک اسید بر مقدار عملکرد، پروتیین، فیبر و اسید چرب لینولئیک در گلرنگ تحت تنش خشکی آخر فصل
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها پرایمینگ، سالسیلیک اسید، عملکرد، گلرنگ
چکیده تاثیر پرایمینگ سالسیلیک اسید بر مقدار عملکرد، پروتیین، فیبر و اسید چرب لینولئیک در گلرنگ تحت تنش خشکی آخر فصل
پژوهشگران فریبرز شکاری (نفر اول)، امین عباسی (نفر دوم)