مشخصات پژوهش

صفحه نخست /اثر قطع آبیاری در مرحله زایشی ...
عنوان اثر قطع آبیاری در مرحله زایشی روی پر شدن دانه ارقام نخود
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها قطع آبیاری ، نخود
چکیده اثر قطع آبیاری در مرحله زایشی روی پر شدن دانه ارقام نخود
پژوهشگران سید حمید مصطفوی (نفر اول)، فریبرز شکاری (نفر دوم)، امین عباسی (نفر سوم)، امیر اسدی دانالو (نفر چهارم)