مشخصات پژوهش

صفحه نخست /اثرات بیشبود عنصر آهن بر ...
عنوان اثرات بیشبود عنصر آهن بر فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان و پراکسیداسیون لیپیدی در ارقام گندم
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها بیشبود عنصر آهن، آنزیم های آنتی اکسیدان، پراکسیداسیون لیپیدی ، گندم
چکیده اثرات بیشبود عنصر آهن بر فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان و پراکسیداسیون لیپیدی در ارقام گندم
پژوهشگران امین عباسی (نفر اول)، فریبرز شکاری (نفر دوم)، سید حمید مصطفوی (نفر سوم)