مشخصات پژوهش

صفحه نخست /بررسی تاثیر تنش کم آبی و ...
عنوان بررسی تاثیر تنش کم آبی و سالیسیلیک اسید بر عملکرد ، درصد اسانس و شاخص برداشت اسانس گیاه دارویی بادرشبو
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها تنش کم آبی، سالیسیلیک اسید،عملکرد، درصد اسانس،شاخص برداشت اسانس،بادرشبو
چکیده بررسی تاثیر تنش کم آبی و سالیسیلیک اسید بر عملکرد ، درصد اسانس و شاخص برداشت اسانس گیاه دارویی بادرشبو
پژوهشگران طه ایزان (نفر اول)، فریبرز شکاری (نفر دوم)، یوسف نصیری (نفر سوم)، علیرضا پورمحمد (نفر چهارم)، فوزیه خباب (نفر پنجم)