مشخصات پژوهش

صفحه نخست /اثر کاربرد سالیسیلیک اسید بر ...
عنوان اثر کاربرد سالیسیلیک اسید بر عملکرد و برخی از صفات مورفولوژیکی گیاه دارویی بادرشبو تحت تنش کم آبی
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها سالیسیلیک اسید، عملکرد، صفات مورفولوژیکی، بادرشبو ،تنش کم آبی
چکیده اثر کاربرد سالیسیلیک اسید بر عملکرد و برخی از صفات مورفولوژیکی گیاه دارویی بادرشبو تحت تنش کم آبی
پژوهشگران طه ایزان (نفر اول)، یوسف نصیری (نفر دوم)، فریبرز شکاری (نفر سوم)، علیرضا پورمحمد (نفر چهارم)، محمد پیری قارنایی (نفر پنجم)