مشخصات پژوهش

صفحه نخست /EVALUATION OF YIELD AND YIELD ...
عنوان
EVALUATION OF YIELD AND YIELD COMPONENTS CHICKPEA (CICER ARIETINUML.) IN INTERCROPPING WITH SPRING BARLEY (HORDEUM VULGAREL.)
عنوان مجله Cercetări Agronomice în Moldova
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
ثبت نشده‌است!
چکیده ثبت نشده‌است!
پژوهشگران عبدالله جوانمرد (نفر اول)، مستوره رحیمی آذر (نفر دوم)، عبدالله جوانمرد (نفر سوم)، فریبرز شکاری (نفر چهارم)، علیرضا پورمحمد (نفر پنجم)، عزت اله اسفندیاری (نفر ششم به بعد)