مشخصات پژوهش

صفحه نخست /The Effects of Different ...
عنوان
The Effects of Different Levels of Salinity and Indole-3-Acetic Acid (IAA) on Early Growth and Germination of Wheat Seedling
عنوان مجله Journal of Stress Physiology & Biochemistry
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
ثبت نشده‌است!
چکیده ثبت نشده‌است!
پژوهشگران مجید عبدلی (نفر دوم)، محسن سیدی (نفر سوم)، سید جلال هنرمند (نفر چهارم)، فریبرز شکاری (نفر پنجم)، عزت اله اسفندیاری (نفر پنجم)