مشخصات پژوهش

صفحه نخست /Intercropping of maize (Zea ...
عنوان
Intercropping of maize (Zea mays.L) and faba bean (Vicia faba.L) at different plant population densities
عنوان مجله African Journal of Agricultural Research
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
ثبت نشده‌است!
چکیده ثبت نشده‌است!
پژوهشگران فریبرز شکاری (نفر اول)، اسماعیل رضایی چینه (نفر دوم)، ع. دباغ محمدی نصاب (نفر سوم)، م.ر. شکیبا (نفر چهارم)، ک.قاسمی گلزانی (نفر پنجم)، س.اهری زاد (نفر ششم به بعد)