مشخصات پژوهش

صفحه نخست /Effect of thiourea on ...
عنوان
Effect of thiourea on dormancy breaking minitubers yield of potato (Solanum tuberosum L.) cv. Agria in greenhouse experiment
عنوان مجله Journal of Food, Agriculture & Environment
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
ثبت نشده‌است!
چکیده ثبت نشده‌است!
پژوهشگران سردار گرمچی (نفر دوم)، محمد باقر خورشیدی بنام (نفر سوم)، داوود حسن پناه (نفر چهارم)، فریبرز شکاری (نفر چهارم)