مشخصات پژوهش

صفحه نخست /Effects of water deficit ...
عنوان
Effects of water deficit stress on yield, yield components and phenology of canola (Brassica napus L.) at different growth stages
عنوان مجله Journal of Food, Agriculture & Environment
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
ثبت نشده‌است!
چکیده ثبت نشده‌است!
پژوهشگران فریبرز شکاری (نفر دوم)، علیرضا بیرون آرا (نفر دوم)، محمد باقر حسن پور اقدم (نفر سوم)، محمد باقر خورشیدی بنام (نفر چهارم)، عزت اله اسفندیاری (نفر پنجم)