مشخصات پژوهش

صفحه نخست /Effect of GA3 on dormancy ...
عنوان
Effect of GA3 on dormancy breaking of ‘Marfona’ potato mini-tubers under greenhouse conditions
عنوان مجله Journal of Food, Agriculture & Environment
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
ثبت نشده‌است!
چکیده ثبت نشده‌است!
پژوهشگران فریبرز شکاری (نفر اول)، محمد باقر خورشیدی بنام (نفر دوم)، سردار گرمچی (نفر سوم)، داوود حسن پناه (نفر چهارم)