مشخصات پژوهش

صفحه نخست /Water deficit stress affects ...
عنوان
Water deficit stress affects growth and some biochemical characteristics of rapeseed (Brassica napus L.)
عنوان مجله Journal of Food, Agriculture & Environment
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
ثبت نشده‌است!
چکیده ثبت نشده‌است!
پژوهشگران فریبرز شکاری (نفر دوم)، سردار گرمچی (نفر دوم)، محمد باقر حسن پور اقدم (نفر سوم)، محمد باقر خورشیدی بنام (نفر چهارم)، فرید شکاری (نفر پنجم)