مشخصات پژوهش

صفحه نخست /ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد ...
عنوان ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد سه گروه رسیدگی آفتابگردان در کشت دوم در منطقه ورامین
عنوان مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها ثبت نشده‌است!
چکیده ثبت نشده‌است!
پژوهشگران م.ر. شکیبا (نفر دوم)، عزت اله اسفندیاری (نفر سوم)، ع.؛ جوانشیر (نفر چهارم)، فریبرز شکاری (نفر پنجم)، ک. عزیزپور (نفر ششم به بعد)