مشخصات پژوهش

صفحه نخست /بررسی اثرات ماده تنظیم کننده ...
عنوان بررسی اثرات ماده تنظیم کننده رشدی پاکلوبوترازول در مزرعه بر روی عملکرد و اجزای عملکرد گندم بهاره (رقم پیشتاز)
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها ثبت نشده‌است!
چکیده ثبت نشده‌است!
پژوهشگران فریبرز شکاری (نفر اول)، لیلا پیر احمدی (نفر دوم)، عبدالله جوانمرد (نفر سوم)، علیرضا پورمحمد (نفر چهارم)