مشخصات پژوهش

صفحه نخست /بررسی اثر کاربرد پیش تیمار و ...
عنوان بررسی اثر کاربرد پیش تیمار و افشانه کردن پکلوبوترازول بر ویژگیهای رشدی و ریخت شناختی گندم بهاره (رقم پیشتاز)
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها ثبت نشده‌است!
چکیده ثبت نشده‌است!
پژوهشگران فریبرز شکاری (نفر اول)، لیلا پیر احمدی (نفر دوم)، عبدالله جوانمرد (نفر سوم)، علیرضا پورمحمد (نفر چهارم)، کریم نوری (نفر پنجم)