مشخصات پژوهش

صفحه نخست /بررسی اثر مصرف کودهای زیستی و ...
عنوان بررسی اثر مصرف کودهای زیستی و روی بر عملکرد و اسانس گیاه دارویی مرزه
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها ثبت نشده‌است!
چکیده ثبت نشده‌است!
پژوهشگران یوسف نصیری (نفر اول)، احسان موحدی زاده (نفر دوم)، فریبرز شکاری (نفر سوم)، عبدالله جوانمرد (نفر چهارم)، حمید حاتمی ملکی (نفر پنجم)