مشخصات پژوهش

صفحه نخست /بررسی تأثیر تنش کم آبی و ...
عنوان بررسی تأثیر تنش کم آبی و سالیسیلیک اسید بر عملکرد، درصد اسانس و شاخص برداشت اسانس گیاه دارویی بادرشبو
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها ثبت نشده‌است!
چکیده ثبت نشده‌است!
پژوهشگران طه ایزان (نفر دوم)، یوسف نصیری (نفر سوم)، علیرضا پورمحمد (نفر چهارم)، فریبرز شکاری (نفر چهارم)، فوزیه خباب (نفر پنجم)