مشخصات پژوهش

صفحه نخست /ارزیابی اثرات کشت مخلوط ...
عنوان ارزیابی اثرات کشت مخلوط جوبهاره- نخود بر عملکرد و اجزای عملکرد
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها ثبت نشده‌است!
چکیده ثبت نشده‌است!
پژوهشگران عبدالله جوانمرد (نفر اول)، مستوره رحیمی آذر (نفر دوم)، فریبرز شکاری (نفر سوم)، عزت اله اسفندیاری (نفر چهارم)، علیرضا پورمحمد (نفر پنجم)