مشخصات پژوهش

صفحه نخست /Effect of Anti-stress and ...
عنوان
Effect of Anti-stress and Anti-transpirant Materials on Mield, Yield Components and Seed Quality of Soybean under Different Irrigation Regimes
عنوان مجله Advances in Environmental Biology
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
ثبت نشده‌است!
چکیده ثبت نشده‌است!
پژوهشگران علی اصغر علیلو (نفر اول)، فرمسک ولی محمدی (نفر دوم)، مهدی تاجبخش (نفر سوم)، فریبرز شکاری (نفر چهارم)