مشخصات پژوهش

صفحه نخست /SPRING WHEAT YIELDING AND THE ...
عنوان
SPRING WHEAT YIELDING AND THE CONTENT OF PROTEIN AND ZINC IN ITS GRAIN DEPENDING ON ZINC FERTILISATION
عنوان مجله Electronic Journal of Polish Agricultural Universities
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
ثبت نشده‌است!
چکیده ثبت نشده‌است!
پژوهشگران فریبرز شکاری (نفر اول)، علیرضا پورمحمد (نفر دوم)، آرمن آوانس (نفر سوم)، محمد باقر خورشیدی بنام (نفر چهارم)