رسول معروفی آذر

صفحه نخست /رسول معروفی آذر
رسول معروفي آذر
نام و نام خانوادگی رسول معروفی آذر
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه مراغه / دانشکده فنی و مهندسی / گروه مکانیک
تحصیلات دکترای تخصصی / مهندسی مکانیک
وبسایت مشاهده
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
ACTA MECHANICA 231(9) (2020) 3871-3896
2 مکانیک سازه ها و شاره ها 10 (1399) 253-265
3
HEAT TRANSFER RESEARCH 51 (2020) 759-779
4
European Journal of Computational Mechanics 28 (2020) 635-666
5
European Journal of Computational Mechanics 28-4 (2019) 351-371
6
Iranian Journal of Mechanical Engineering Transactions of the ISME 19 (2019) 115-126
7
HEAT AND MASS TRANSFER Volume 55, Issue 1 (2019) 133-148
8
EXPERIMENTAL THERMAL AND FLUID SCIENCE 58 (2014) -
9
PROGRESS IN NUCLEAR ENERGY 74 (2014) -
10
Journal of Mechanical Science and Technology 27 (2013) -
11
PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF MECHANICAL ENGINEERS PART C-JOURNAL OF MECHANICAL ENGINEERING SCIENCE 225 (2011) -