بدنه خبر

صفحه نخست /عضویت دکتر غلامرضا گوهری در ...

عضویت دکتر غلامرضا گوهری در هیات تحریریه مرکزی مجله plant stress

سه‌شنبه / 14 شهریور 1402

 دکترغلامرضا گوهری عضو هئیت علمی دانشگاه مراغه در هیات تحریریه مرکزی مجله plant stress از انتشارات معتبر الزویر با ضریب تاثیر ۵ و دسته بندی Q1 از طرف انتشارات الزویرعضویت پیدا کردند. با توجه به کیفیت بالای مجله و جایگاه بسیار بالایی که در بین مجلات علوم گیاهی در دنیا دارد عضویت ایشان می‌تواند امتیاز مثبتی برای دانشگاه و نیز تمام محققین داخلی حوزه کشاورزی و علوم گیاهی باشد تا بتوان با همکاری بیشتر میزان انتشارات محققین ایرانی را در این مجله حمایت کرد.
بایگانی خبرها