بدنه خبر

صفحه نخست /لیست صندوق ‏های ارائه دهنده ...

لیست صندوق ‏های ارائه دهنده گرنت پژوهشی

دوشنبه / 15 خرداد 1402

به اطلاع اعضای محترم هیات علمی دانشگاه می رساند:
 
لیست صندوق ‏های ارائه دهنده گرنت پژوهشی که توسط گروه کارآفرینی و ارتباط با جامعه و صنعت دانشگاه مراغه تهیه و تنظیم شده است در لینک زیر در دسترس می باشد.
 
 
 صندوق ‏های ارائه دهنده گرنت
 
بایگانی خبرها