بدنه خبر

صفحه نخست /فراخوان "طرح دستیـار فنـاوری"

فراخوان "طرح دستیـار فنـاوری"

دوشنبه / 29 خرداد 1402

فراخوان دور دوم شرکت در  "طرح دستیـار فنـاوری" در سال جاری تا تاریخ 1402/04/15 تمدید شده است. دانشجویان مشمول و اساتید محترم می توانند نسبت به ثبت نام در سامانه https://parkintern.ir/ تا تاریخ یاد شده اقدام نمایند.
 
 
بایگانی خبرها