بدنه خبر

صفحه نخست /تاکید معاون پژوهشی وزارت عتف ...

تاکید معاون پژوهشی وزارت عتف بر اطلاع رسانی آیین نامه اخلاق پژوهشی در دانشگاه

دوشنبه / 02 مرداد 1402

معاون پژوهش وزارت علوم تحقیقات و فناوری بر اطلاع رسانی آیین نامه مربوط به اخلاق پژوهش در دانشگاه ها و موسسات پژوهشی و راه اندازی کاگروه های اخلاق پژوهش و ارائه گزارش عملکرد تاکید کردند.
 
بایگانی خبرها