بدنه خبر

صفحه نخست /فراخوان سی و هفتمین جشنواره ...

فراخوان سی و هفتمین جشنواره بین المللی خوارزمی و دومین جشنواره نوآوری و فناوری خوارزمی

یکشنبه / 22 مرداد 1402

 
 آدرس وبسایت سامانه جامع جشنواره های خوارزمی: https://ka.irost.org/
 
جوایز این دوره از جشنواره بین المللی/ نوآوری و فناوری خوارزمی برای رتبه های اول تا سوم به ترتیب یک میلیارد تومان، هشتصد میلیون تومان و ششصد میلیون تومان
 
 
 
بایگانی خبرها