بدنه خبر

صفحه نخست /فراخوان بیست و پنجمین دوره ...

فراخوان بیست و پنجمین دوره جشنواره جوان خوارزمی

یکشنبه / 22 مرداد 1402

 آدرس وبسایت سامانه جامع جشنواره های خوارزمی: https://ka.irost.org/
 
جوایز این دوره از جشنواره جوان خوارزمی برای رتبه های اول تا سوم به ترتیب ششصد میلیون تومان، پانصد میلیون تومان و چهارصد میلیون تومان
 
 
بایگانی خبرها