مراسم تجلیل از پژوهشگران برتر دانشگاه مراغه

یکشنبه / 01 دی 1398

مراسم تجلیل از پژوهشگران برتر دانشگاه مراغه با معرفی پژوهشگران برتر در حوزه های مختلف برگزار شد.

فراخوان پژوهشگران برتر دانشگاه

شنبه / 11 آبان 1398

مدیریت پژوهش و فناوری برگزار می کند:فراخوان پژوهشگران برتر دانشگاه

دسترسی به پایگاه های دانلود مقاله و پایگاه های استنادی

چهارشنبه / 18 اردیبهشت 1398

دسترسی به پایگاه های دانلود مقاله و پایگاه های استنادی فراهم شد.

بایگانی خبرها