دسترسی به پایگاه های دانلود مقاله و پایگاه های استنادی

چهارشنبه / 18 اردیبهشت 1398

دسترسی به پایگاه های دانلود مقاله و پایگاه های استنادی فراهم شد.

ارتقا رتبه دانشگاه

جمعه / 01 تیر 1397

بر اساس اعلام مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری (ISC) رتبه دانشگاه مراغه ارتقا یافت.

بایگانی خبرها