انتخاب عضو هیات علمی دانشگاه مراغه به عنوان محقق سرآمد کشور

سه‌شنبه / 21 مرداد 1399

دکتر قدرت محمودی، عضو هیات علمی گروه شیمی دانشکده علوم پایه برای سومین سال متوالی بعنوان محقق سرآمد کشوری انتخاب شد.

عضو هیات علمی گروه شیمی دانشگاه مراغه در جمع دانشمندان یک درصد برتر شیمی جهان

چهارشنبه / 01 مرداد 1399

آقای دکتر صادق رستم نیا جزء یک درصد برتر دانشمندان پر استناد شیمی دنیا قرار گرفت.

بایگانی خبرها