درخشش 8 عضو هیات علمی دانشگاه مراغه در جمع 2 درصد دانشمندان برتر جهان

شنبه / 01 آبان 1400

هشت عضو هیات علمی دانشگاه مراغه در فهرست 2 درصد محققین برتر دنیا در سال 2020 قرار گرفتند. این فهرست بر اساس داده های پایگاه استنادی اسکوپوس و مؤسسه الزیویر منتشر شده است.

انتخاب عضو هیات علمی دانشگاه مراغه به عنوان محقق سرآمد کشور در سال 1400

شنبه / 08 خرداد 1400

دکتر قدرت محمودی، عضو هیات علمی گروه شیمی دانشکده علوم پایه برای چهارمین سال متوالی بعنوان محقق سرآمد کشوری انتخاب شد.

بایگانی خبرها