مشخصات پژوهش

صفحه نخست /بررسی اثر کاربرد پیش تیمار و ...
عنوان بررسی اثر کاربرد پیش تیمار و افشانه کردن پاکلوبوترازول بر ویژگی های رشدی و ریخت شناسی گندم بهاره
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها پاکلوبوترازول ، ریخت شناسی، گندم، افشانه
چکیده بررسی اثر کاربرد پیش تیمار و افشانه کردن پاکلوبوترازول بر ویژگی های رشدی و ریخت شناسی گندم بهاره
پژوهشگران لیلا قلیزاده (نفر اول)، فریبرز شکاری (نفر دوم)، محمد باقر حسن پور اقدم (نفر سوم)، ویدا سلطانی بند (نفر چهارم)