مشخصات پژوهش

صفحه نخست /. تاثیر کاربرد عنصر روی بر ...
عنوان . تاثیر کاربرد عنصر روی بر تغییرات مورفولوژیکی و میزان عنصر روی دانه در گلرنگ تحت تنش خشکی آخر فصل
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها روی، گلرنگ ،تنش خشکی
چکیده . تاثیر کاربرد عنصر روی بر تغییرات مورفولوژیکی و میزان عنصر روی دانه در گلرنگ تحت تنش خشکی آخر فصل
پژوهشگران امین عباسی (نفر اول)، فریبرز شکاری (نفر دوم)