مشخصات پژوهش

صفحه نخست /Generalization of the ...
عنوان
Generalization of the Stolarsky type inequality for pseudo-integrals
عنوان مجله FUZZY SETS AND SYSTEMS
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
ثبت نشده‌است!
چکیده ثبت نشده‌است!
پژوهشگران بیاض دارابی (نفر اول)