مشخصات پژوهش

صفحه نخست /POINTWISE S-QUASI PROXIMALLY ...
عنوان
POINTWISE S-QUASI PROXIMALLY Ψφ- CONTINUITY BETWEEN TWO POINTWISE S-QUASI-PROXIMITY SPACES
عنوان مجله Analele Universit˘at¸ii Oradea Fasc. Mathematica
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
ثبت نشده‌است!
چکیده ثبت نشده‌است!
پژوهشگران بیاض دارابی (نفر اول)