مشخصات پژوهش

صفحه نخست /ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد ...
عنوان ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد کشت آفتابگردان در منطقة ورامین
عنوان مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها ثبت نشده‌است!
چکیده ثبت نشده‌است!
پژوهشگران محمد رضا شکیبا (نفر اول)، هوشنگ آلیاری (نفر دوم)، عزت اله اسفندیاری (نفر سوم)، ع.؛ جوانشیر (نفر چهارم)، فرید شکاری (نفر پنجم)، کامبیز عزیزپور (نفر ششم به بعد)، فریبرز شکاری (نفر ششم به بعد)