مشخصات پژوهش

صفحه نخست /قاب های تلفیقی در هم تنیده و ...
عنوان قاب های تلفیقی در هم تنیده و برخی ویژگی های آن ها در فضاهای هیلبرت
عنوان مجله موجک ها و جبرخطی
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها قاب تلفیقی، قاب در هم تنیده، قاب تلفیقی در هم تنیده .
چکیده هدف اصلی از معرفی قاب های تلفیقی، ارائه ی یک چارچوب برای فضا به کمک اجزای سازنده ی فضا که همان زیرفضاها هستند، می باشد. این نوع از قاب ها، رفتاری شبیه قاب های تعمیم یافته دارند. زمانی که بِمروس و همکارانش قاب های در هم تنیده را در فضای هیلبرت معرفی کردند برآن شدیم تا نتایج قاب های در هم تنید ه ی استاندارد را روی قاب های تلفیقی بررسی کنیم و برعکساین بحث را مورد مطالعه قرار دادیم که آیا ویژگی های قاب های تلفیقی روی قاب های در هم تنیده برقرار است یا نه؟ در این راستا قاب های تلفیقی در هم تنیده را معرفی می کنیم و سپس به ارائه ی نتایجی برای این نوع از قاب های در هم تنیده می پردازیم.
پژوهشگران اصغر رحیمی (نفر اول)، زهرا صمدزاده (نفر دوم)، بیاض دارابی (نفر سوم)