مشخصات پژوهش

صفحه نخست /بررسی تغییرات برخی صفات ...
عنوان بررسی تغییرات برخی صفات فیزیولوژیکی و مورفولوژیکی گندم بهاره )رقم پیشتاز ( بر اثر کاربرد پاکلوبوترازول
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها ثبت نشده‌است!
چکیده ثبت نشده‌است!
پژوهشگران فریبرز شکاری (نفر اول)، لیلا پیر احمدی (نفر دوم)، عبدالله جوانمرد (نفر سوم)، کریم نوری (نفر چهارم)