مشخصات پژوهش

صفحه نخست /اثر محلول پاشی مواد ضد تنش و ...
عنوان اثر محلول پاشی مواد ضد تنش و ضد تعرق بر عملکرد و برخی صفات مورفولوژیکی سویا در رژیم های مختلف آبیاری
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها ثبت نشده‌است!
چکیده ثبت نشده‌است!
پژوهشگران یوسف نصیری (نفر اول)، فرمیسک ولی محمدی (نفر دوم)، مهدی تاجبخش (نفر سوم)، فریبرز شکاری (نفر چهارم)