مشخصات پژوهش

صفحه نخست /اثر کاربرد سالیسیلیک اسید بر ...
عنوان اثر کاربرد سالیسیلیک اسید بر عملکرد و برخی از صفات مورفولوژیکی گیاه دارویی بادرشبو تحت تنش کم آبی
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها ثبت نشده‌است!
چکیده ثبت نشده‌است!
پژوهشگران طه ایزان (نفر دوم)، فریبرز شکاری (نفر سوم)، علیرضا پورمحمد (نفر چهارم)، یوسف نصیری (نفر چهارم)، محمد پیری قارنایی (نفر پنجم)