مشخصات پژوهش

صفحه نخست /Generalization of the related ...
عنوان
Generalization of the related Carlson type inequality for fuzzy integrals
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
ثبت نشده‌است!
چکیده ثبت نشده‌است!
پژوهشگران بیاض دارابی (نفر اول)