مشخصات پژوهش

صفحه نخست /کاهش اثر کم آبی با محلول پاشی ...
عنوان کاهش اثر کم آبی با محلول پاشی هومات پتاسیم در ارقام سیب زمینی
عنوان مجله اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها تعداد ساقه؛ تعداد روز تا گلدهی؛ عملکرد غده؛ تعداد غده در بوته؛ tuberosum Solanum
چکیده به منظور بررسی اثرات هومات پتاسیم (PH) در کاهش اثرات تنش آبی بر ارقام سیب ­زمینی (کایزر، آگریا و ساتینا)، آزمایشی به صورت کرت­ های خرد شده بر اساس طرح بلوک ­های کامل تصادفی در سه تکرار انجام شد. فاکتورهای اصلی شامل چهار سطح آبیاری 7 روز یک ­بار، 7 روز یک ­بار آبیاری + هومات پتاسیم، 10 روز یک­ بار آبیاری و 10 روز یک­ بار آبیاری + هومات پتاسیم بود که هومات پتاسیم به صورت محلول­ پاشی به مقدار 250 میلی ­لیتر در 300 لیتر آب در هکتار در سه مرحله سبز شدن کامل، قبل و بعد از غده­زایی استفاده شد. نتایج حاصل نشان داد که با کاهش آبیاری، تعداد ساقه در بوته از 3.5 به 2.5 عدد، تعداد روز تا گلدهی از 60 روز به کمتر از 50 روز و عملکرد غده ارقام از 45 تن به کمتر از 35 تن کاهش یافت. اثر متقابل رقم با تیمارهای آبیاری در هیچ صفتی معنی ­دار نبود. بیشترین عملکرد غده در شرایط 7 روز یک بار آبیاری + هومات پتاسیم در رقم کایزر حدود 55 تن و کمترین آن در شرایط تنش در رقم آگریا کمتر از 20 تن بود. رقم کایزر علاوه بر پرمحصولی در شرایط دور آبیاری 10 روز یک بار و 7 روز یک بار دارای عملکرد بیشتری (به­ ترتیب حدود 50 و 20 تن) نسبت به سایر ارقام بود. استفاده از رقم کایزر در منطقه کم آبی مانند اردبیل مناسب به نظر می ­رسد و اگر آب مورد نیاز این رقم تامین گردد متوسط عملکرد غده آن 50 درصد افزایش می ­یابد. استفاده از هومات پتاسیم باعث افزایش عملکرد غده در شرایط کم آبی از 25 به 50 تن گردید.
پژوهشگران ابولحسین حسینی (نفر اول)، محمد باقر خورشیدی بنام (نفر دوم)، داود حسن پناه (نفر سوم)، فریبرز شکاری (نفر چهارم)