شورای پژوهشی دانشکده علوم پایه

صفحه نخست /شوراهای پژوهشی/شورای پژوهشی دانشکده علوم پایه

ليلا  شهباز
گروه رياضي
دانشكده علوم پايه
حوزه تحقیق: رياضي محض-جبر جامع
رتبه علمی: دانشیار
سمت در شورا: عضو شورا
امير عباس  برزگري سرخه
گروه زيست شناسي
دانشكده علوم پايه
حوزه تحقیق: زيست شناسي - فيزيولو‍ژي جانوري
رتبه علمی: استادیار
سمت در شورا: عضو شورا
رحمان  كريمي نامي
گروه شيمي
دانشكده علوم پايه
حوزه تحقیق: شيمي آلي
رتبه علمی: استادیار
سمت در شورا: عضو شورا
پريسا  فتحي رضايي
گروه زيست شناسي
دانشكده علوم پايه
حوزه تحقیق: بيوشيمي
رتبه علمی: استادیار
سمت در شورا: رئيس دانشكده