آیین‌نامه‌های پژوهشی

صفحه نخست /آیین‌نامه‌های پژوهشی

در زیر، فهرست فرم‌ها و آیین‌نامه‌های پژوهشی آورده شده‌است:

تشویق فعالیت های پژوهشی و فناورانه

 عنواندریافت فایل
1 شیوه نامه تشویق فعالیت های پژوهشی و فناورانه  
2 فرم تشویقی فعالیت های پژوهشی و فناورانه  

فرم ترفیع پایه

 عنواندریافت فایل
1 فرم ترفیع پایه اعضای هیات علمی پژوهشی  
2 فرم ترفیع پایه اعضای هیات علمی آموزشی  

ارزیابی فعالیت های موظفی اعضای هیئت علمی پژوهشی دانشگاه

 عنواندریافت فایل
1 شیوه نامه ارزیابی فعالیت های موظفی اعضای هیئت علمی پژوهشی دانشگاه  

کرسی های نظریه پردازی، نوآوری، نقد و مناظره

 عنواندریافت فایل
1 شیوه نامه کرسی های نظریه پردازی، نوآوری، نقد و مناظره  

حمایت از فعالیت های پژوهشی دانشجویان

 عنواندریافت فایل
1 شیوه نامه اجرائی حمایت از فعالیت های پژوهشی دانشجویان  
2 پرسشنامه انتخاب دانشجویان پژوهشگر برتر  

فرصت مطالعاتی و کنفرانس و کارگاه های خارجی

 عنواندریافت فایل
1 لینک دسترسی به آئین نامه ها و فرم ها  

فرصت مطالعاتی و کنفرانس های داخلی

 عنواندریافت فایل
1 همایش های معتبر ISC  
2 شیوه نامه نحوه شرکت و ارائه مقاله در کنفرانس های علمی و کارگاه های تخصصی داخل کشور  
3 فرم درخواست شرکت در کنفرانس/کارگاه داخل کشور  
4 فرم هزینه های شرکت در کنفرانس/کارگاه داخلی (پس از شرکت در کنفرانس)  
5 فرم پیشنهاده فرصت مطالعاتی داخلی اعضای هیأت علمی  

اعتبار ویژه پژوهشی (گرنت)

 عنواندریافت فایل
1 شیوه نامه نحوه تخصیص اعتبار ویژه پژوهشی (گرنت)  
2 فرم هزینه های انجام یافته از محل گرنت  

فهرست نشریات معتبر و نامعتبر و تشویق نویسندگان مقالات

 عنواندریافت فایل
1 شیوه نامه تشویق نویسندگان مقالات  
2 فهرست نمایه های استنادی و تخصصی معتبر بین المللی  
3 سامانه نشریات علمی جهان اسلام ISC  
4 سامانه رتبه بندی نشریات علمی پژوهشی مورد تائید وزارت علوم  
5 راهنمای مجلات نمایه شده در ISI Web of Science  
6 ضوابط و مقررات خاص هیات ممیزه سال 1400  

پیشنهاد اجرای طرح پژوهشی

 عنواندریافت فایل
1 فرم شناسه طرح پژوهشی (همراه با ارائه گزارش نهایی)  
2 فرم درخواست حق التحقیق طرح پژوهشی  
3 فرم هزینه های انجام یافته از محل طرح پژوهشی  
4 شیوه نامه تنظیم گزارش نهایی طرح های تحقیقاتی  
5 فرم گزارش مرحله ای طرح پژوهشی (همزمان با درخواست حق التحقیق)  
6 فرم پیشنهاد طرح پژوهشی (پروپوزال)  
7 فرم پیشنهاد طرح پژوهشی - قسمت دوم (جهت ارسال به داوری)  
8 فرم درخواست بررسی طرح پژوهشی  
9 شیوه نامه پیشنهاد اجرای طرح پژوهشی  
10 گردش کار طرح های تحقیقاتی  

نشریات علمی- پژوهشی دانشگاه مراغه

 عنواندریافت فایل
1 دستورالعمل اجرایی نشریات علمی- پژوهشی دانشگاه مراغه  
2 فرم هزینه های انجام یافته مجلات دانشگاه  
3 آیین نامه نشریات علمی 1398 (وزارتی)  

انتخاب پژوهشگران برتر سال

 عنواندریافت فایل
1 شیوه نامه انتخاب پژوهشگران برتر سال  

دوره پژوهشی پسا دکتری (Post-Doctoral Research)

 عنواندریافت فایل
1 شیوه نامه دوره پژوهشی پسا دکتری (Post-Doctoral Research)