گروه گیاهپزشکی

صفحه نخست /گروه‌های آموزشی/گروه گیاهپزشکی

حبيبه  جباري
گروه گياهپزشكي
دانشكده كشاورزي
حوزه تحقیق: بيماري شناسي گياهي- نماتدشناسي گياهي
رتبه علمی: استادیار
روش تحقیق: تحقيقات آزمايشگاهي
سميرا  خداياري
گروه گياهپزشكي
دانشكده كشاورزي
حوزه تحقیق: حشره شناسي كشاورزي- فيزيولوژي
رتبه علمی:
روش تحقیق: تحقيقات آزمايشگاهي
وحيد  رومي
گروه گياهپزشكي
دانشكده كشاورزي
حوزه تحقیق: بيماري شناسي گياهي – ويروس شناسي
رتبه علمی: استادیار
روش تحقیق: تحقيقات آزمايشگاهي
محمد  باقري
گروه گياهپزشكي
دانشكده كشاورزي
حوزه تحقیق: حشره شناسي كشاورزي -مهندسي كشاورزي
رتبه علمی: استاد
روش تحقیق: تحقيقات آزمايشگاهي
غلامحسين  قره خاني
گروه گياهپزشكي
دانشكده كشاورزي
حوزه تحقیق: اكولوژي حشرات
رتبه علمی: دانشیار
روش تحقیق: تحقيقات آزمايشگاهي