بدنه خبر

صفحه نخست /فراخوان ثبت فعالیت های پژوهشی ...

فراخوان ثبت فعالیت های پژوهشی جهت دریافت اعتبار گرنت سالانه

پنجشنبه / 01 تیر 1402

به اطلاع اعضای محترم هیات علمی می رساند فرآیند تخصیص اعتبار ویژه پژوهشی سال 1402 آغاز شده است.

بدین منظور مقتضی است همکاران گرامی فعالیت­­ های پژوهشی انجام یافته خود در بازه یکساله منتهی به 31 تیرماه 1402را حداکثر تا تاریخ 1402/04/15 در سامانه ژیرو ثبت نمایند.

بایگانی خبرها