مشخصات پژوهش

صفحه نخست /تأثیر سالیسیلیک اسید بر ...
عنوان تأثیر سالیسیلیک اسید بر فعالیت های فتوسنتزی و عملکرد گل در گیاه گاوزبان (Borago officinalis). فصلنامه گیاهان دارویی.
عنوان مجله Journal of Medicinal Plants
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها ثبت نشده‌است!
چکیده ثبت نشده‌است!
پژوهشگران فریبرزشکاری (نفر چهارم)، فریدشکاری (نفر دوم)، رامینبالجانی (نفر سوم)، جلالصبا (نفر چهارم)، اسماعیلزنگانی (نفر پنجم)